Bespaar duizenden euro’s door duurzaamheid! Wilt u weten hoe? Dit vertellen wij u graag.

Gemiddeld gaat 20-25% van de opgewekte perslucht verloren aan perslucht lekkages. Dit zijn forse aantallen en kan erg hoog op lopen in de energierekening. Persluchtlekkages zijn onvermijdelijk in uw systeem. Om de lekkages tot een minimum te houden moet er tijd besteed worden aan controle, onderhoud en het inzetten van de juiste materialen. Hier komt Airsave om de hoek kijken. Wij nemen het werk voor u uit handen zodat het bedrijf zich kan blijven focussen op de primaire processen. Met als resultaat:

Reductie in CO2 uitstoot

Reductie in perslucht gerelateerde storingen

Reductie in directe & indirecte kosten.

Onze diensten

Hoe Airsave de perslucht lekkages opspoort en verhelpt voor u

Veel perslucht lekkages hoort en ziet u niet. Airsave heeft hier speciaal apparatuur voor, namelijk; een ultrasoon detectie pistool. Het detectie proces wordt gedaan door een gecertificeerde monteur die getraind is met deze apparatuur. Met onze ultrasoon detectie apparatuur kunnen wij perslucht lekkages oppikken in uw systeem. Zelfs wanneer uw primaire proces door draait! Deze lekkages worden gerapporteerd en omgerekend naar een geldbedrag van wat er jaarlijks ontsnapt aan lucht. Hierdoor heeft u direct een duidelijk beeld van de lekkages en de kosten hiervan. Vervolgens wilt u natuurlijk dat deze kostenpost verholpen wordt mits het rendabel is. Hier geven wij ook advies op als volgt: “Dit” is het bedrag dat u jaarlijks verliest, “dit” zijn de geschatte kosten voor het verhelpen en “dit” is uw winst die u het eerste jaar al heeft verdiend. Op deze manier creëert u een proces dat efficiënter, betrouwbaarder en zuiniger is.

Oorzaak van uw perslucht lekkages

Uw machines worden gedeeltelijk aangedreven door perslucht. Denk hierbij aan kleppen, klepafsluiters, etc. om deze kleppen met perslucht aan te drijven heeft u een perslucht netwerk, in dit netwerk ontstaan lekkages door verschillende oorzaken. De grootste oorzaken zijn; verkeerd materiaal, slijtage en omgevingsomstandigheden (denk hierbij aan vochtigheid en temperatuur). Wanneer u perslucht lekkages heeft ontsnapt er lucht waardoor de druk in uw netwerk verlaagt en fluctueert, uw compressor compenseert deze verlaging en gaat meer energie verbruiken. Dit zijn extra energie kosten die vermeden kan worden. Daarnaast omdat uw compressor harder gaat werken, creëert u een aanzienlijke verhoging in Koolstofdioxide (Co2) uitstoot. Kort gezegd; slecht voor de natuur en slecht voor de portemonnee.

De voordelen


Kosten verlagen

Kosten verlagen wordt enorm makkelijk wanneer je door Airsave veel minder energie gaat gebruiken.

Lees verder..


Duurzaamheid

Verstandig om gaan met energiebronnen en het milieu wordt enorm makkelijk door Airsave.

Lees verder..


Proces optimaliserend

Processen hoeven niet meer stil te komen te liggen doordat Airsave het probleem oplost.

Lees verder..